Migracija į Cloud

Migracija į Cloud - pirmas žingsnis į Jūsų verslo plėtrą ir didesnį konkurencinį pranašumą

Skaylink derina technologinės ir programinės įrangos galimybes, išbandytą metodiką ir praktines Cloud kompetencijas, todėl profesionaliai suplanuosime, paruošime ir įgyvendinsimę sklandžią Jūsų infrastruktūros migraciją į Cloud: nuo strategijos iki visų nesuderinamumų išgaudymo “naujuose namuose”.

Vien mintis apie pokyčius dažnai verslui kelia šiurpulį, nes tai sudėtingas procesas, kur daug kas neaišku, bet tam esame mes, valdomų Cloud paslaugų profesionalai. Klientai, žengę šį žingsį gali patvirtinti: migracija į Cloud atsiperka su kaupu. Pasitikėkite profesionalais, įsitikinkite, kad vadovaujamasi geriausiomis praktikomis ir migracijos procesas bus sklandus ir paprastas.

Sudėtingiems, bet verslo ateičiai svarbiems iššūkiams pasitelkite Skaylink kompetenciją ir patirtį. Tuomet galite būti ramūs, kad negaišime laiko ir į Cloud numigruota Jūsų infrastruktūra greičiau atneš laukiamą verslo naudą, eliminuosime visas galimas kliūtis ir paversime Jūsų planus realybe. Atsižvelgiant į kliento poreikius ir atsiperkamumo rodiklius užtikrinsime, kad bet kokios apimties Jūsų verslo infrastruktūra maksimaliai išnaudotų modernių Cloud paslaugų galimybes.

Migruokite į Cloud ir atraskite praktiškai neribotas galimybes modernizuoti, pertvarkyti, perprojektuoti, atnaujinti Jūsų infrastruktūrą išnaudojant moderniausių “Cloud native” paslaugų spektrą ir optimizavimo sprendimus, suteikiančius apčiuopiamą pridėtinę vertę Jūsų verslui.

Migracijos pridėtinė vertė verslui

Mažesni kaštai

Vien tik pats migravimas (angl. Lift-and-shift) į Cloud dažniausiai nėra neatneša finansinės naudos, tačiau gerai suplanuota ir įgyvendinta migracija į Cloud taupo Klientų pinigus ir laiką. Skaylink CloudOps komanda parenka tinkamas, Kliento infrastruktūros poreikius atliepiančias Cloud paslaugas ir jų konfigūracijas, atlieka migruojamų sistemų optimizavimą, kas įprastai leidžia Klientams mėnesines sąskaitas sumažinti iki 30%.

#IšleiskMažiau

Daugiau saugumo

Migracija į Cloud – ekonomiškas sprendimas mažinti kibernetinių atakų riziką. Pasitelkite integruotus Cloud-Native saugumo įrankius, kurie yra specialiai sukurti įvairioms Cloud aplinkoms. Integruojant juos jau infrasturktūros projektavimo ir diegimo etapuose galite efektyviai apsaugo savoti sistemas ir duomenis Cloud’e.

 

#MiegokRamiau

Infrastruktūros plėtra pagal poreikį

Keiskite savo tinklo, duomenų, saugumo ir visos infrastruktūros mastelį (scale-out / scale-in) bei našumo parametrus pagal poreikį. Modernioje Cloud aplinkoje, išnaudojant visas sistemų konteinerizacijos bei Cloud paslaugų galimybes optimizuosime Jūsų infrastruktūrą ir verslo aplikacijas taip, kad diskusijų dėl migracijos vertės verslui nekiltų.


#UždirbkDaugiau

Kaip viskas veikia?

Vertinimas

Skaylink CloudOps komanda atliks giluminį Jūsų turimos infrastruktūros vertinimą, įskaitant apkrovas, integracijas, sąsajumą. Padėsime atpažinti stipriąsias puses, sumodeliuosime galimas alternatyvas, kaip patobulinti sistemas, kad jos neštų daugiau pridėtinės vertės verslui.

Planavimas

Atsižvelgiant į Jūsų infrastruktūros specifiką pasiūlysime tinkamiausią Cloud platformą (AWS, Azure, Google o gal Multi-Cloud), parankiausią migracijos į Cloud strategiją ir įrankius, kur įmanoma, išnaudojant modernizavimo ir konteinerizacijos galimybes. Pasitvirtinus strategiją drauge susiderinsime migracijos planą, kuris apima praktinius migravimo metodus, išlaidas, terminus ir pokyčių valdymo strategiją.

Testavimas

Idant išvengtume nemalonių staigmenų ar klaidų, prieš Kliento infrastruktūros migraciją paruošiame testinę aplinką pasirinktoje Cloud platformoje ir išbandome visas suderintas konfigūracijas. Jau šiame etape padėsime Jūsų Komandai priprasti prie naujos darbo erdvės Cloud’e, išbandyti Cloud aplinką praktiškai. Tai nieko sudėtingo, tik reikia patirties, kuria pasidalinsime.

Migracija

Migracija į Cloud pagal suderintą planą ir metodikas atliekama rankiniu ir/arba automatizuotu “lift-and-shift” būdu. Siekdami sklandaus migracijos proceso, kiekviename žingsnyje atliekame išsamius bandymus ir procesų simuliacijas.

Rekomendacijos

Įgyvendinę migraciją į Cloud Skaylink technikai pateikia tolesnes rekomendacijas dėl infrastruktūros ir aplikacijų modernizavimo, sistemų architektūros patobulinimų, būtinų atnaujinimų ir konteinerizacijos praktikų. Tokios įžvalgos padeda Klientams iš AWS ir/arba Azure Cloud platformų išspausti daugiausiai naudos.

Kurkite ir valdykite savo verslą modernioje, saugioje, visus reguliatorių reikalavimus atitinkančioje Cloud aplinkoje, įgykite pranašumą išnaudojant Skaylink multi-cloud migracijos galimybes.