IT efektyvumo ir brandos vertinimas

Transformuokite savo IT iš besivejančios paskui verslą į verslą vežančią IT

Infrastruktūros valdymas ir organizavimas turi būti grįstas geromis praktikomis ir išmoktomis geromis ir blogomis patirtimis. IT efektyvumo ir brandos vertinimas – lengviausias būdas tai pradėti.

Sužinokite, ar Jūsų IT komandos ir verslo strateginiai tikslai sutampa.

IT efektyvumo ir brandos vertinimas (angl. IT effectiveness and Maturity Assesment – ITEA) padeda nustatyti, ar Jūsų IT skyrius, jo veikla ir procesai yra efektyvūs, ar atitinka geras praktikas ir Jūsų verslo specifiką. Nustačius IT veiklos organizavimo bei IT paslaugų esamą (As-Is) ir siekiamą (To-Be) brandos lygius, kartu su Jumis sukursime aišku ir įgyvendinamą veiksmų planą. Kitas reikšmingas privalumas – mes pasirūpinsime, kad Jūsų IT skyrius gautų didesnė verslo dėmesį, kurio nusipelno ir verslo mandatą transformuotis iš <i>verslo raginamo IT skyriaus</i>, į <i>verslą į priekį varantį IT skyrių</i>.

Paslaugos teikimo eiga

Analizė ir vertinimas

Skaylink eskpertai nuodugniai apžvelgs visą Jūsų IT veiklą, procesus, dabartinius veiklos ir organizavimo principus, vidinius dokumentus ir praktikas, kad visa informacija būtu vienoje vietoje ir būtų paprasta nustatyti spragas. Skaylink ITEA metodika yra paremta Innovation Value Institute – IT Capability Maturity Framework, COBIT bei praktine 15+ metų Skaylink patirtimi.

Pokalbiai ir diskusijos

Ruošiant išsamią vertinimo ataskaitą Skaylink ekspertai kalbėsis su Jūsų IT skyriaus ir kitų kelių Jūsų strateginių skyrių atstovais. Pagrindinis tikslas – nustatyti tobulintinas sritis ir suprasti pagrindinius Jūsų veiklos aspektus, tokius, kaip operacijų valdymas, strategija, procesai, procedūros, technologijos ir duomenys. Mes stengiamės išmatuoti realią „temperatūrą“, kad IT skyriaus vaidmuo ir pozicijos atitiktų poreikius ir komanda gautų verslo įgaliojimus veikti ir įgyvendinti reikalingus pokyčius.

Rekomendacijos ir strategija

Įvertinus, kokį vaidmenį Jūsų IT skyrius užima Jūsų versle, ar dalyvauja verslo plėtros procesuose, kaip prisideda prie bendrų verslo tikslų, parengsime išsamią vertinimo ataskaitą, kuri padės efektyviai naudoti kaštus, mažiau išleisti. Aptarsime konkrečius įrankius, reikalingus Jūsų IT paslaugų brandai, efektyvumui ir kokybei didinti, kad Jūsų IT kurtų daugiau pridėtinės vertės verslui.
Galutinis ITEA rezultatas yra konkrečių užduočių ir sprendimų sąrašas, padėsiantis pasiekti norimą brandos ir efektyvumo lygį.

Išleiskite mažiau, uždirbkite daugiau, miegokite ramiau – leiskite mums paruošti ilgalaikes ir trumpalaikes, praktiškai įgyvendinamas rekomendacijas, kaip perkrauti ir verslo sėkmei įdarbinti savo IT komandą