IT efektyvumo ir brandos vertinimas

Nuo ‘as-is’ iki ‘to-be’ – aiški IT strategija Jūsų verslo sėkmei

Infrastruktūros valdymas ir organizavimas turi būti grįstas geromis praktikomis ir išmoktomis geromis ir blogomis patirtimis. IT efektyvumo ir brandos vertinimas – lengviausias būdas tai pradėti.

Sužinokite, ar Jūsų IT komandos ir verslo strateginiai tikslai sutampa.

IT efektyvumo ir brandos vertinimas (angl. IT Effectiveness and Maturity Assessment – ITEA) padeda nustatyti, ar Jūsų IT skyrius, jo veikla ir procesai yra efektyvūs, ar atitinka geras praktikas ir Jūsų verslo specifiką. Nustačius IT veiklos organizavimo bei IT paslaugų esamą (As-Is) ir siekiamą (To-Be) brandos lygius, kartu su Jumis sukursime aiškų ir įgyvendinamą veiksmų planą. Kitas reikšmingas privalumas – mes pasirūpinsime, kad Jūsų IT skyrius gautų didesnį verslo dėmesį, kurio nusipelno ir kartu transformuotųsi iš verslo raginamo IT skyriaus į technologijų variklį, į priekį varantį visą verslą.

Paslaugos teikimo eiga

Analizė ir vertinimas

Skaylink ekspertai nuodugniai apžvelgs visą Jūsų IT veiklą, procesus, dabartinius veiklos ir organizavimo principus, vidinius dokumentus ir praktikas, kad visa informacija būtų vienoje vietoje ir būtų paprasta nustatyti visas spragas. Skaylink ITEA metodika yra paremta Innovation Value Institute sukurtu IT Capability Maturity Framework, COBIT bei praktine, 15+ metų besitęsiančia Skaylink patirtimi.

Pokalbiai ir diskusijos

Ruošiant išsamią vertinimo ataskaitą Skaylink ekspertai kalbėsis su Jūsų IT skyriaus ir kitų kelių Jūsų strateginių skyrių atstovais. Pagrindinis tikslas – nustatyti tobulintinas sritis ir suprasti pagrindinius Jūsų veiklos aspektus, tokius kaip operacijų valdymas, strategija, procesai, procedūros, technologijos ir duomenys. Mes stengiamės išmatuoti realią „temperatūrą“, kad IT skyriaus vaidmuo ir pozicijos atitiktų poreikius ir komanda gautų verslo įgaliojimus veikti ir įgyvendinti reikalingus pokyčius.

Rekomendacijos ir strategija

Įvertinus, kokį vaidmenį Jūsų IT skyrius užima Jūsų versle, ar dalyvauja verslo plėtros procesuose, kaip prisideda prie bendrų verslo tikslų, parengsime išsamią vertinimo ataskaitą, kuriame suprantama kalba pateikiame žingsnius, padėsiančius efektyviau naudoti kaštus ir mažiau išleisti. Kartu aptarsime konkrečius įrankius, reikalingus Jūsų IT paslaugų brandai, efektyvumui ir kokybei didinti, kad Jūsų IT sukurtų daugiau pridėtinės vertės verslui. 

Galutinis ITEA rezultatas yra konkrečių užduočių ir sprendimų sąrašas, padedantis pasiekti norimą IT brandos ir efektyvumo lygį. 

Išleiskite mažiau, uždirbkite daugiau, miegokite ramiau – leiskite mums paruošti ilgalaikes ir trumpalaikes, praktiškai įgyvendinamas rekomendacijas, kaip perkrauti ir verslo sėkmei įdarbinti savo IT komandą

Kaip veikia ITEA?