Cloud kompetencija-kaip-paslauga (CaaS)

Mūsų žinios ir patirtis - Jūsų verslo poreikiams. Kai jų labiausiai reikia ir tiek, kiek reikia.

Neapleidžia jausmas, kad Jūsų Cloud infrastruktūrai reikia nešališko žvilgsnio ir šalies? Skaylink Cloud ekspertai ne tik įvertins Jūsų infrastruktūros būklę, bet pasirūpins iššūkiais nuo A iki Ž.

Skaylink paslaugų paketo „kompetencija-kaip-paslauga” (angl. Competence-as-a-Service – CaaS) esmė – praktinė hands-on pagalba iš patikimų ir sertifikuotų Cloud ekspertų tada, kai Jums jos labiausiai reikia. Drąsiai konsultuokitės su Cloud profesionalais, kurie ne tik pateiks išvadas, rekomendacijas bet ir savo rankomis jas įgyvendins. Jūs turite užduotį, mes ją įgyvendinam, jūs susimokate už tai, kiek mūsų paslauga naudojotės – tai tie patys pamatiniai Cloud principai: on demand ir pay-as-you-go pritaikyti mūsų profesinėse paslaugose.

Dažnai dėl vienos ar kelių užduočių ar projektų samdytis keletą brangių, ribotas bet reikiamas kompetencijas turinčių Cloud specialistų finansiškai neapsimoka. Kam taip daryti, jei galite pasitelkti universalią ir patyrusią Skaylink komandą, turinčią pajėgumų ir sudarytą iš būtent Jūsų užduočiai ar projektui reikalingų kompetencijų rinkinio. Ji galės suvaldyti bet kokio dydžio Jūsų iššūkius.

Kiekvieną Kliento užklausą apdoroja Skaylink operacijų komanda. Integruotų projektų atveju pasitelkiame reikalingų kompetencijų profesionalus iš išorės, priskiriame už operacijas atsakingus profesionalus, kurių progresą galite stebėti ir įvertinti.

Leiskite įdomių iššūkių išalkusiai Skaylink komandai įveikti Jūsiškius. Pasitelkite mūsų pagalbą tada, kai Jums jos reikia!

Kompetencijų rinkinį sudaro:

Cloud architekto kompetencija

Kai reikia nepaprasto sprendimo, leiskite mūsų Cloud architektams įvertinti ir patobulinti Jūsų infrastruktūrą

Keletas pavyzdžių, kuo galime padėti:

 • Nestandartinės Cloud architektūros sprendimai, su dideliu dėmesiui balansui tarp Cloud paslaugų kokybės, funkcijų ir kaštų
 • Hibridinių ir multi-Cloud sprendimų projektavimas
 • Cloud architektūros įgyvendinimo koordinavimas ir priežiūra
 • Aukšto patikimumo Cloud infrastruktūros projektavimas, diegimas ir testavimas
 • Daug kitų architekto vertų užduočių

Cloud konsultanto kompetencija

Kai reikia pagalbos pasirenkant Cloud platformą arba optimizuoti Jūsų naudojamą Cloud infrastruktūrą

Keletas pavyzdžių, kuo galime padėti:

 • Giluminis infrastruktūros auditas ir rekomendacijos dėl migracijos į Cloud
 • Esamos Azure, AWS, GCP arba DigitalOcean Cloud infrastruktūros vertinimas ir rekomendacijos dėl resursų efektyvaus naudojimo, kaštų optimizavimo, patikimumo ir saugumo didinimo
 • Cloud strategijos parengimas, koordinavimas, pritaikymas ir įgyvendinimo priežiūra
 • Jūsų infrastruktūros AWS, Azure ir/arba GCP platformose modeliavimas, finansinis ir funkcinis vertinimas
 • RFP ir susijusios dokumentacijos rengimas atsižvelgiant į reikalavimus ir užtikrinant Jūsų technines galimybes
 • Mediacija vertės grandinėje – sklandi komunikacijos tarp vadovų, programuotojų ir DevOps komandų
 • Daug kitų patyrusio techninio konsultanto vertų užduočių

CloudOps inžinieriaus kompetencija

Kai ieškote specialiai Jūsų poreikius atliepiančių Cloud infrastruktūros sprendimų

Keletas pavyzdžių, kuo galime padėti:

 • Sklandi Cloud migracija į AWS, Azure ir/arba multi-cloud
 • Duomenų tinklų Cloud’e infrastruktūros projektavimas ir/arba jos modernizavimas
 • Cloud infrastruktūros ir platformų automatizavimas, optimizavimas, užtikrinant programuotojų poreikius bei reglamentų reikalavimus
 • Aplinkų aplikacijoms (DEV, TEST, STAGING, PROD) diegimas ir valdymas
 • Kasdienė Jūsų Cloud platformų priežiūra, siekiant sumažinti veiklos sąnaudas ir užtikrinant optimalų resursų naudojimą
 • Daug kitų CloudOps pedanto vertų užduočių

DevOps inžinieriaus kompetencija

Kai norėsite suteikti savo programuotojų komandai supergalią ir sumažinti jų brangaus laiko rijikus

Keletas pavyzdžių, kuo galime padėti:

 • Aplinkų Jūsų programuotojams sukūrimas, valdymas ir priežiūra
 • CI/CD įrankių ir procesų diegimas, konfigūravimas ir programuotojų apmokymas jais naudotis
 • Esamo CI/CD proceso įvertinimas ir optimizavimas
 • Iššūkių, susijusių su programinio kodo klaidomis, operacine programine įranga ar naudojamomis Cloud platformų paslaugomis, sprendimas
 • Rekomendacijos dėl aplikacijų pertvarkymo idant būtų galima panaudoti cloud-native modernias paslaugas, mikropaslaugas, konteinerizaciją ir pan.
 • Daug kitų DevOps ninzės vertų užduočių

Kvalifikuota Skaylink Cloud profesionalų komanda ne tik padės Jums atrasti Cloud platformų galimybes, bet ir pavers Jūsų infrastruktūrą atsparia visiems iššūkiams. Valdykite ir plėskite savo aplikacijas remdamiesi moderniausiomis praktikomis.