Kada paskutinį kartą vykdėte savo Cloud infrastuktūros techninę apžiūrą?

Siūlome išsamią diagnostiką, atskleisiančią visą Cloud potencialą.

Cloud Check-Up

Cloud aplinka nuolat kinta, ji gali žaibiškai prisitaikyti prie Jūsų verslo pokyčių, tačiau svarbu atkreipti dėmesį į galimas saugumo ir našumo spragas.

Skaylink CloudOps ir DevOps ekspertai padės trūkumus aptikti laiku ir juos eliminuos.

Cloud Check-Up paslauga leidžia ne tik operatyviai aptikti Jūsų Cloud aplinkos trūkumus, bet juos efektyviai ir operatyviai pašalinti.

Cloud Check-Up paslaugos pagrindas – periodiniai Cloud aplinkos patikrinimai ir analizė, paremta AWS WAF (Well-Architected Reviews) modeliu, kuris atliepia verslo poreikius. Įvykdžius kontrolę parengiamas nuoseklus, detalus konkrečių veiksmų planas, kuris, pasitvirtinus su Klientu, įgyvendinamas. Šios priemonės padeda spręsti Cloud architektūros problemas ir užtikrinti, kad Jūsų Cloud aplinka veiks nepriekaištingai, bei atlieps verslo poreikius.

Cloud Check-Up – tai giluminis Kliento Cloud infrastuktūros vertinimas, leidžiantis identifikuoti optimizavimo galimybes ir lengvai tvarkytis su Cloud našumo ir saugumo iššūkiais.

Cloud Check-Up vertė verslui

ŽINOTE, UŽ KĄ KONKREČIAI MOKATE

Giluminė, profesionali Jūsų Cloud išlaidų analizė padeda tiksliai nustatyti, kaip Jūs naudojate savo Cloud resursus ir juos optimizuoti. Dažniausiai Klientai nevykdo Cloud resursų stebėsenos, todėl už paslaugas permoka.

DAUGIAU ĮŽVALGŲ, MAŽIAU IŠLAIDŲ

Cloud Check-Up ataskaita atskleidžia, kiek resursų iš tiesų naudoja Jūsų infrastruktūra, ko galima atsisakyti, ką optimizavus išnaudoti mažiau. Techninės apžiūros rezultatas – mažesnės sąskaitos už resursus, kurie reikalingi.

SAUGUMAS IR ATITIKTIS

Cloud Check-Up analizę sudaro daugiau nei 600 kriterijų, paremtų gerosiomis pasaulinėmis Cloud praktikomis. Įvykdžius Jūsų Cloud infrastruktūros patikrinimą pagal šiuos parametrus eliminuojamos saugumo spragos ir pašalinami dažniausiai pasitaikantys atitikties (ISO27000, NIST, HIPAA, PCI ir kt.) pažeidimai.

IŠLAIDOS VIRSTA SANTAUPOMIS

Cloud Check-Up analizė apžvelgia Jūsų Cloud resursų panaudojimo istoriją, kurios pagrindu paruošiame detalią ataskaitą bei priemonių, leidžiančių optimizuoti kaštus planą.
RIs planas leidžia išlaidas mažinti net iki 75%, todėl ši Skaylink paslauga ypač populiari tarp verslo klientų.

Gerokai mažesnės išlaidos neaukojant našumo, saugos ir atitikties spragų eliminavimas, patogus ir duomenimis grįstas ateities kaštų planavimas – visa tai įgalina Cloud Check-Up paslauga, kurią teikia Skaylink.

Check – tai Jūsų veiklos nenutraukiantis Cloud infrastruktūros vertinimas, kuriam pakanka read-only prieigos.

Mes gerbiame ir saugome Kliento privatumą, todėl Cloud Check-Up paslauga teikiama tik su read-only prieiga prie Jūsų AWS arba Azure paskyros. Taip užtikrinime, kad kol ieškome efektyviausių Cloud našumo ir saugumo optimizavimo būdų bei ruošiame analize paremtą veiksmų planą, Jūsų Cloud infrastruktūra veikia įprastu ritmu.

„Klientų patirtis byloja, kad neretai mažiausia saugumo spraga ar neišnaudotos našumo galimybės verslui atsieina labai brangiai, todėl periodinė Cloud infrastruktros patikra neša didžiulę naudą. Mūsų teikiama išsami ataskaita apima didžiulį duomenų kiekį, tad galite į savo Cloud infrastrūkturą pažvelgti kitaip: galbūt ištekliai yra naudojami netinkamai, gal reikėtų juos perskirstyti, o gal kas mėnesį gerokai permokate už Cloud paslaugas. Skaylink ekspertai yra tobulai įvaldę AWS Well-Architected analizės praktikas, todėl žino, kur slepiasi problemos ir kaip jas akimirksniu pašalinti.

Pagrindiniai Cloud Check-Up paslaugos privalumai yra ženkliai mažesnės išlaidos, daugiau našumo, saugumo pažeidimams atsparesnė ir atitikties standartus atliepianti infrastruktūra.

Net jei savo Cloud infrastruktūrai skiriate nemažai dėmesio, nuo visko apsisaugoti paprasčiausiai neįmanoma. Būtent todėl visuomet rekomenduoju Cloud Check-Up – efektyvią grėsmių užkardymo paslaugą ir protingą investiciją verslo augimui užtikrinti.“

Domynykas Palšis
Skaylink pardavimų grupės vadovas
dominykas.palsis@skaylink.lt
+37061011180

Gaukite 3000 Eur vertės AWS arba Azure Cloud Check-Up paslaugą NEMOKAMAI!

Mūsų CloudOps ekspertų komanda pasiruošusi:

  • Optimizuoti Jūsų išlaidas
  • Įgyvendinti geriausias našumo praktikas
  • Patobulinti Jūsų Cloud infrastruktūros saugumą

Pasirūpinsime Jūsų Cloud infrastruktūros gerinimo sprendimais nuo A iki Z. Pasikalbėkime, kaip sumažinti išlaidas ir padidinti našumą jau šiandien!

Pateikti užklausą