rugsėjo 12, 2023

Skaylink: kaip nepaslankią paveldėtą architektūrą transformuoti į mikropaslaugų šedevrą

Norint išlikti konkurencingu, technologijų valdomame pasaulyje dažnai tenka pereiti nuo paveldėtų monolitinių programų prie modernios, lanksčiomis mikropaslaugomis paremtos architektūros. Vienas tokių sėkmingų pavyzdžių – profesionali Skaylink pagalba įmonei Drivitty, nusprendusiai savo infrastruktūrą pakeisti iš pagrindų. Šioje atvejo analizėje pabrėžtina Skaylink kompetencija AWS ir DevOps klausimais. Ją ir Well-Architected Framework (WAF) metodus pasitelkę Skaylink specialistai padėjo įgyvendinti sėkmingą transformaciją.

Iššūkis

Susidūrusi su lankstumo ir vis didėjančiu resursų poreikiu, Drivitty kreipėsi į Skaylink, kad ši pakeistų esamą paveldėtą architektūrą į paremtą mikropaslaugomis. Susidurta su šiais iššūkiais:

  1. Nuo monolitinės architektūros prie mikropaslaugų. Monolitinės, nepaslankios programos pertvarkymas į mikropaslaugų architektūrą pareikalavo iš esmės pakeisti kūrimo ir diegimo metodikas.
  2. Well-Architected Framework. Siekiant užtikrinti, kad naujoji infrastruktūra atitiks geriausias praktikas, Skaylink iš pagrindų kūrė architektūrą, suderintą su AWS Well-Architected Framework sprendimais.
  3. Prigimtinės AWS paslaugos. Kad sukurtų patikimą ir lengvai prie pokyčių prisitaikančią infrastruktūrą, komanda taikė AWS metodą, išnaudodama tokių paslaugų Amazon EKS, EC2, RDS, S3 ir Elasticache galimybes.
  4. CI/CD automatizavimas. Greitam, jokių klaidų neturinčiam diegimo darbui buvo itin svarbu automatizuoti CI/CD (nuolatinio integravimo ir nuolatinio diegimo) pipeline’ą. Šiam tikslui Skaylink LT pritaikė Bitbucket sprendimą.
  5. GitOps pritaikymas: GitOps metodas naudojant ArgoCD ir pagal specialų užsakymą sukurtas Helm diagramas užtikrino, kad visi pakeitimai būtų diegiami sklandžiai.
  6. Priežiūra ir techninė pagalba: Ne ką mažiau svarbu buvo įdiegti visapusišką stebėsenos sprendimą. Skaylink LT pritaikė AWS Grafana, leidžiantį stebėti Kubernetes klasterio aplikacijų lygmens metrikas. Be to, nuolat buvo teikiama pagalba ir konsultacijos visais techniniais klausimais.

Įgyvendinti sprendimai

Visus šiuos iššūkius sprendėme:
· Sukurdami mikropaslaugų infrastruktūrą pagal geriausias AWS Well-Architected Framework praktikas
· Naudodamiesi prigimtinėmis AWS paslaugomis, tokiomis kaip EKS, EC2, RDS, S3 ir Elasticache, sukūrė atsparią ir prie kintančio resursų poreikio prisitaikančią ekosistemą
· Automatizuodami CI/CD procesus su Bitbucket, leidžiančius diegti greitai ir be klaidų
· Išnaudodami GitOps metodą su ArgoCD ir Helm diagramomis, skirtomis Kubernetes diegimui, taip didinant diegimo efektyvumą ir stabilumą
· Sukurdami patikimą stebėsenos sprendimą, derinant AWS Grafana ir self-hosted (talpinamą privačiame serveryje) Grafana su AWS Prometheus, siekiant gauti įžvalgų apie aplikacijas ir infrastruktūros būklę
· Teikdami nuolatinę paramą ir technines konsultacijas, užtikrinančias, kad Drivitty turėtų patikimą partnerį sprendžiant visus iškilusius klausimus

Rezultatai

Skaylink ir Drivitty bendradarbiavimas davė apčiuopiamų rezultatų:
· Sėkmingas perėjimas nuo monolitinės prie mikropaslaugų architektūros, užtikrinantis didesnį paslankumą ir prisitaikantis prie kintančio resursų poreikio
· Infrastruktūra, sukurta pagal AWS Well-Architected Framework, užtikrinanti patikimumą ir geriausių praktikų laikymąsi
· Sklandus CI/CD procesų automatizavimas, užtikrinantis greitesnį ir patikimesnį diegimą
· Su GitOps valdomas Kubernetes diegimas, didinantis diegimo efektyvumą ir užtikrinantis nuoseklias konfigūracijas
· Išsami stebėsena naudojant AWS Grafana ir self-hosted Grafana su AWS Prometheus, leidžianti operatyviai reaguoti į problemas
· Nuolatinė techninė pagalba ir konsultacijos, suteikiančios Drivitty galimybę užtikrintai įveikti kilusius techninius iššūkius

Skaylink bendradarbiavimas Drivitty yra puikus pavyzdys, kokią transformuojančią galią turi paveldėtų architektūrų modernizavimas į paslankią mikropaslaugų ekosistemą. Šio atvejo studija liudija Skaylink kompetencijas AWS bei DevOps srityse ir įsipareigojimą Klientams siekti meistriškumo.
Jei norite sužinoti daugiau arba gauti informacijos, kaip Skaylink gali padėti Jūsų technologinei transformacijai, susisiekite el. paštu info@skaylink.lt