spalio 19, 2020

Vytenis Sakalas: AWS atveria daugiau galimybių

Migracija į Cloud visada susijusi su iššūkiais tiek aplikacijų kūrėjams, tiek galutiniam vartotojui. Tačiau augančiam verslui ji praktiškai neišvengiama.

Kaip pasiekti, kad valdomos infrastruktūros transformacija į modernesnę būtų kuo sklandesnė ir netaptų netikėtų iššūkių virtine?

Skaylink valdomos AWS ir DevOps paslaugos padeda eliminuoti arba maksimaliai sumažinti kliento veiklos rizikas, išvengti papildomų išlaidų, padidinti pelną bei aplikacijų našumą į kitą lygį.

Pagrindinės „Managed AWS and DevOps“ paslaugos yra migracija į AWS, AWS aplinkos valdymas, saugos bei atitikties užtikrinimas, DevOps geriausių praktikų įgalinimas, ypač aktualus programuotojų komandai, bei nuolatinis kaštų ir našumo optimizavimas.

Iš praktikos galime pasakyti, kad didžiausias iššūkis, su kuriuo susiduria klientai – pasirengimas migracijai, ribota kompetencija arba pajėgumai valdant Cloud platformą, neturėjimas galimybės nuolat gilintis į naujas AWS paslaugas – žengti koja kojon kartu su naujovėmis ir naudotis vis optimalesnėmis Cloud paslaugomis.

„Vis tik, yra daug specifinių aspektų, kuriuos reikia nusimatyti iš anksto ir apie juos pagalvoti. Reikia gerai išmanyti tiek AWS paslaugas bei konceptus, aplikacijų architektūrą, tiek patį aplikacijos development‘o procesą, kad galėtum pasiūlyti modernų sprendimą, veikiantį CI/CD procesą ir daugiau vertės verslui“, sako Cloud divizijos vadovas Vytenis Sakalas.

Pasak jo, sprendimas esamą infrastruktūrą migruoti į Cloud yra tik kelionės pradžia, todėl kaip ir prieš kiekvieną kelionę svarbu susiplanuoti ir pasiruošti, kuo tiksliau nusimatyti visus kintamuosius, kad patirtys būtų pačios geriausios, kokie nuotykiai pakeliui benutiktų.

Beje, net ir jau naudojantys Cloud platformas ne visada jas valdo efektyviai ir dažnai naudoja ne optimalias Cloud paslaugas, todėl dažnai švaisto finansinius resursus.

Savo klientams padedame optimizuoti AWS paslaugų ir išteklių naudojimą, programuotojus įgaliname pertvarkyti kuriamas aplikacijas taip, kad jos naudotų kuo daugiau Cloud kilmės (native) paslaugų, tokių kaip Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS), CloudFront, SNS, Lambda, DynamoDB, RDS ir pan. atveriančių neregėtas verslo lankstumo galimybes.

„Yra buvę atvejų, kai nedideli AWS paslaugų konfigūracijų pakeitimai mūsų klientams sutaupė virš trečdalio AWS sąskaitos, kas kiekvieną mėnesį sudaro tūkstančius eurų“, sako Vytenis Sakalas.

Kviečiame susipažinti plačiau su TableIn migracijos sėkmės istorija. Ją rasite Cloud naujienų skiltyje.