sausio 27, 2020

Vytenis Sakalas: IaC arba kaip Cloud infrastuktūra gali atlaikyti uraganą?

Kaip kurti ir palaikyti savo Cloud infrastruktūrą, kad ją būtų galima bet kada nugriauti ir pastatyti vėl iš naujo? Ir taip kelis kartus per dieną?

Kaip manote, kiek laiko užtruktų nuo visiško nulio prikelti arba iš naujo perkurti Jūsų esamą infrastruktūrą? Net jei darytume prielaidą, kad egzistuoja labai išsami infrastruktūros dokumentacija, nepraleistas nei vienas žingsnis.

Kas sąžiningai galėtų garantuoti, kad sistemų administratorius krizės atveju vienodai interpretuos dokumentuose pateiktą informaciją? Arba, kad pavyks viską padaryti nedelsiant, iš pirmo karto? Praktika negailestinga. Net 99 iš 100 klasikinės infrastruktūros atvejų tai neįmanoma. Nes techniniuose dokumentuose nepakankamai arba nepakankamai aiškiai parašyta.

Bet sprendimų yra!

Būtent modernių Cloud infrastruktūros automatizuoto valdymo ir plečiamumo (angl. scalability) įrankių, „Kubernetes“, „Terraform“, „Ansible“ ir pan. naudojimas suteikia mūsų klientams papildomą esminį pranašumą: visas 100% procentų organizacijos Cloud infrastruktūros yra dokumentuota nebe administratoriaus instrukcijose, ar kaip dažnai pasitaiko, galvoje, o pačiame infrastruktūros automatizavimo programiniame kode. Būtent tai užkoduota sąvokoje „Infastructure as Code“ arba IaC. Infrastruktūra kaip kodas.

Naudojant šias pažangias praktikas Jūsų Cloud infrastruktūra taps vadinamąja disposable platforma, kai automatizuojamas Cloud infrastruktūros ir platforminių paslaugų pateikimo, konfigūravimo, paleidimo ir sunaikinimo procesas, kuris taikomas tiek kūrimo, testavimo, tiek produkcinės aplinkų valdymui. Šios praktikos eliminuoja neaiškius infrastruktūros aspektus, nes kas kartą infrastruktūra, tarsi driežo uodega,  turi suskurti tokia pati, be jokių išimčių ar skirtumų.

IaC leidžia kurti dinamišką Cloud infrastruktūrą taip, kad būtų galima lengvai sukurti, sunaikinti, keisti, perkelti, didinti arba mažinti resursus. Mano galva, būtent tai fundamentaliai Cloud‘ą daro Cloud‘u.

Kai Cloud infrastruktūra sukonstruota naudojant IaC, Jūs savo informacines sistemas, aplikacijas galėsite kurti darant prielaidą, kad Cloud infrastruktūra bus dinamiška ir galės prisitaikyti prie bet kokių reikalingų, aukščiau vardintų pokyčių.

Skaylink DevOps komanda ir dirba tam, kad klientai galėtų skirti savo laiką produkto ir vertės plėtrai, o ne vargams su širdžiai brangia, bet inertiška Cloud infrastruktūra ir pasenusiomis platformomis.

Vytenis Sakalas yra Skaylink Cloud divizijos vadas, per savo ilgametę darbo praktiką sukaupęs milžinišką Cloud valdymo bagažą.

Norite daugiau sužinoti apie Cloud galimybes, reikėtų patarimo ar konsultacijos? Drąsiai kreipkitės. El. p. vytenis.sakalas@skaylink.lt